Tổ chức Lễ ra quân phát động thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị ” an toàn giao thông năm 2017.

Sáng 16/1/2017 Thực hiện chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/01/2016 của UBND thành phố Hà Nội và Chương trình số 04/CTr-QU ngày 04/4/2016 của Quận ủy Hà Đông về nâng cao hiệu quả công tác quản lý đô thị và quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn phường Dương Nội

 UBND phường Dương Nội tổ chức Lễ phát động ra quân thực hiện “ năm trật tự và văn minh đô thị ”. Tham gia lễ ra quân phát động có Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường, trưởng phó các ban ngành, đoàn thể, cán bộ các tổ dân phố. Đại diện công ty môi trường đô thị Hà Đông, các chủ đầu tư các dự án trên địa bàn phường

Năm 2016 ngay sau lễ phát động ra quân thực hiện “ năm trật tự và văn minh đô thị. Đảng ủy, UBND phường Dương Nội đã chỉ đạo quyêt liệt, đồng bộ, tạo sự chuyển biến tích cực. Những vi phạm lớn vè lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh đã được giải quyết cơ bản. Các ban gành, đoàn thể và các tổ dân phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục thông qua nhiều hình thức phong phú, thiết thực như; phổ biến truyên truyền qua các hội nghị, tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh của phường nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, thức hiện tốt công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị. Đồng thời lập lại trật tự kỷ cương về công tác quản lý trật tự đô thị, đảm bảo an toàn giao thông, giữ gìn mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường. Về công tác bảo vệ môi trường, đã phối hợp với công an Quận hà Đông, Phòng tài nguyên môi trường tổ chúc kiểm tra, xử lý 16 cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm. trong đó tổ chức di dời, đóng cửa 03 cơ sở vi phạm ( Cụ thể; cơ sở sản xuất hạt nhựa Hoàng văn Thịnh khu Bờ Sông, Cơ sở mạ sơn của HTX Thương Binh Tình Nghĩa khu vực thốp, cơ sở giêt mổ gia súc , gia cầm của bà Nguyễn Thị Tình khu Bờ Sông

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn những hạn chế trong công tác quản lý đô thị  như; quản lý lòng đường, vỉa hè trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải, công tác phòng chống cháy nổ; vệ sinh an toàn thực phẩm. Một số cơ sở kinh doanh vẫn chưa có ý thức chấp hành luật bảo vệ môi trường, vẫn còn xả thải các chất thải chưa được xử lý ra môi trường gây bức xúc trong dư luận nhân dân

  

Để khắc phục những hạn chế nêu trên. Năm 2017 phường Dương Nội phải tiếp tục tạo ra những chuyển biến hơn nữa trong công tác quản lý đô thị. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm về công tác quản lý đô thị, quản lý sử dụng đất đai và bảo vệ môi trường theo Chương Trinhg 04 của Quận ủy Hà Đông, duy trì tổng vệ sinh hàng tuần tại các tổ dân phố, xây dựng những mô hình tự quản tại các khu phố, các tuyến đường trên địa bàn.

 Song song với giải pháp trên, đề nghị các ban ngành, đoàn thể, các cấp ủy chi bộ, các tổ dân phố, các nhà trường, các đơn vị, cơ quan đóng trên địa bàn, cần chủ động xây dựng kế hoạch và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành của cán bộ ,Đảng viên, công chức và nhân dân, doanh nghiệp trong việc tuân thủ pháp luật, hiểu rõ mục đích yêu cầu của công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn thủ Đô nói chung và phường Dương nội nói riêng

Thực hiện: 

Đặng Lan - Đình Dương

Viết bình luận

Xem thêm tin tức