Công khai thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa - thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận, UBND phường

Số văn bản: 

3495

Ký hiệu văn bản: 

/QĐ-UBND

Ngày ban hành: 

11/08/2020

Người ký: 

Lê Hồng Sơn

Ban chấp hành: 

  • Thành phố

Lĩnh vực: 

  • Văn hóa - Xã hội-Giáo dục - Thể dục thể thao

Chủng loại văn bản: 

  • Thông báo

Tình trạng: 

  • Còn hiệu lực

Tài liệu đính kèm: 

Xem thêm văn bản