Đảng ủy phường Dương Nội quán triệt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các nội dung Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII)

Sáng 8/8, Đảng ủy phường Dương Nội tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” gắn với các nội dung Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII) và bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị Trung ương 10 về định hướng chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho 600 cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ phường.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Phạm Xuân Thâu, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Hội CCB Việt Nam quán triệt những nội dung chính của Chỉ thị số 35; các quy định, trình tự thực hiện các bước về công tác nhân sự theo yêu cầu của Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị.

Tiếp đó, đồng chí báo cáo viên quán triệt các nội dung chính của Nghị quyết Trung ương 10 (khóa XII) như: Đề cương Báo cáo chính trị; Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 (bổ sung, phát triển); Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Cùng với đó, đồng chí báo cáo viên cũng truyền đạt những nội dung chính bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Thông qua hội nghị giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên phường Dương Nội nắm rõ hơn các nội dung Nghị quyết TW10 (khóa XII); từ đó tích cực chuẩn bị các công việc phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tập trung nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 cũng như cả nhiệm kỳ 2015-2020 mà Đảng bộ phường đã đề ra.

Nguồn: 

Cổng thông tin điện tử quận Hà Đông

Viết bình luận

Xem thêm tin tức