Đóng góp ý kiến về hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà hàng ẩm thực thuộc khu đô thị mới An Hưng, phường Dương Nội.

Sáng ngày 14/10/2015, UBND phường Dương Nội tổ chức hội nghị tham gia ý kiến đóng góp về hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà hàng ẩm thực tại ô đất quy hoạch CC-01 thuộc khu đô thị mới An Hưng, phường Dương Nội, quận Hà Đông. 

Theo quy hoạch, Nhà hàng ẩm thực tại ô đất ký hiệu CC-01 thuộc khu đô thị mới An Hưng, phường Dương Nội là đất công trình công cộng với các chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc chính theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt như sau: Diện tích đất 5.128,5 m2; mật độ xây dựng tối đa 30%; tầng cao công trình tối đa 03 tầng; hệ số sử dụng đất 0,9 lần; quy mô công trình 3.800 m2 sàn.

Hiện các công trình thiết yếu trên địa bàn phường như: Nhà văn hóa, nhà làm việc của UBND phường, Công an phường, nhà họp dân, trạm y tế, chợ… đã được bố trí phù hợp. Vì vậy, việc đề xuất xây dựng Nhà hàng ẩm thực tại ô đất quy hoạch CC-01 thuộc khu đô thị mới An Hưng, phường Dương Nội là phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt.

Hội nghị nhất trí về hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà hàng ẩm thực tại ô đất quy hoạch CC-01 thuộc khu đô thị mới An Hưng, phường Dương Nội, quận Hà Đông. 

Viết bình luận

Xem thêm tin tức