Văn bản

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Tên văn bản Ngày ban hành
Quyết định V/v công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa; danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp thành phố, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa 20/10/2020
i về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội 18/08/2020
Công khai thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa - thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận, UBND phường 11/08/2020
Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001: 2015 24/07/2020
Kế hoạch khảo sát, đo lường và nghiên cứu, phân tích sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với một số dịch vụ công: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cấp phép xây dựng;dịch vụ y tế công, dịch vụ giáo dục công trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2020. 27/07/2020
Cải thiện, nâng cao Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020 và các năm tiếp theo trên địa bàn phường Dương Nội 26/06/2020
V/v thực hiện Biểu "Nội dung kiểm tra về chỉ số PAPI thuộc trách nhiệm UBND xã, phường, thị trấn" 29/07/2020
V/v vận hành chính thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với một số thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ 17/07/2020
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND của HĐND Thành phố 07/07/2020
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính thành phố Hà Nội 19/06/2020
Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động Thương binh xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội 15/06/2020
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính thành phố Hà Nội 10/06/2020
Về việc công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cùa UBND phường 03/06/2020
Quyết định về việc công bố danh mục TTHC lĩnh vực: giáo dục và đào tạo; quy chế thi, tuyển sinh; hệ thống văn bằng chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào Tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội 14/04/2020
Quyết định về việc công bố danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực Nông Nghiệp phát triển Nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Hà Nội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội 03/04/2020
Quyết định về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Ỷ La, phường Dương Nội, quận Hà Đông 22/10/2018
Phối hợp công tác đo đạc chỉnh lý hồ sơ địa chính trên địa bàn phường Dương Nội 27/11/2017
Quy trình lĩnh vực quản lý đô thị
quy trình lĩnh vực liên thông
Quy trình lĩnh vực thanh tra

Trang