Văn bản

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Tên văn bản Ngày ban hành
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính thành phố Hà Nội 19/06/2020
Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động Thương binh xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội 15/06/2020
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính thành phố Hà Nội 10/06/2020
Về việc công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cùa UBND phường 03/06/2020
Quyết định về việc công bố danh mục TTHC lĩnh vực: giáo dục và đào tạo; quy chế thi, tuyển sinh; hệ thống văn bằng chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào Tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội 14/04/2020
Quyết định về việc công bố danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực Nông Nghiệp phát triển Nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Hà Nội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội 03/04/2020
Quyết định về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Ỷ La, phường Dương Nội, quận Hà Đông 22/10/2018
Phối hợp công tác đo đạc chỉnh lý hồ sơ địa chính trên địa bàn phường Dương Nội 27/11/2017
Quy trình lĩnh vực quản lý đô thị
quy trình lĩnh vực liên thông
Quy trình lĩnh vực thanh tra
Quy trình lĩnh vực Nội vụ ( Thi đua khen thưởng )
Quy trình lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch
Quy trình lĩnh vực địa chính xây dựng
Quy trình lĩnh vực Tôn giáo
Quy trình lĩnh vực Giáo dục
Quy trình lĩnh vực Thương binh xã hội
Quy trình lĩnh vực Văn hóa thông tin