Dương Nội kỷ niệm 10 năm thành lập phường (08/5/2009-08/5/2019)

Sáng 11/5, phường Dương Nội đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập phường (08/5/2009 - 08/5/2019). Về dự buổi lễ có các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực UBND quận; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể quận; đại diện cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn phường.

Cách đây tròn 10 năm, phường Dương Nội được thành lập theo Nghị quyết số 19/2009/NQ-CP của Chính phủ với diện tích tự nhiên 585,31 ha với hơn 17 nghìn nhân khẩu. Qua 10 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân phường Dương Nội luôn phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trên lĩnh vực kinh tế, phường Dương Nội đã đẩy mạnh thực hiện phát triển thương mại, dịch vụ. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng nông nghiệp từ 13,6% xuống còn 0,3%; tỷ trọng công nghiệp giảm nhẹ từ 50,8% xuống 49,6%; tỷ trọng thương mại dịch vụ tăng từ 35,6% lên 50,1%.Nông nghiệp dần bị thu hẹp do quá trình thu hồi đất giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án phát triển đô thị với 16 dự án lớn nhỏ với diện tích 325 ha dẫn đến giá trị sản xuất nông nghiệp giảm từ 21,8 tỷ đồng năm 2009 xuống còn 10 tỷ đồng năm 2019. Chương trình giảm nghèo bền vững thực hiện có hiệu quả, ngày đầu thành lập toàn phường có 97 hộ nghèo, đến nay còn 12 hộ nghèo, giảm 85 hộ.

10 năm qua, các chỉ tiêu thu nộp ngân sách Nhà nước của phường Dương Nội đều hoàn thành và vượt chỉ tiêu được giao. Chi ngân sách đảm bảo đúng luật. Qua 10 năm, phường đã thực hiện đầu đồng bộ với tổng số 109 công trình với tổng số vốn 78,5 tỷ đồng. Công tác quản lý đất đai, đô thị, trật tự xây dựng có nhiều chuyển biến tích cực. Từ 2009 đến nay, phường đã tổ chức xét duyệt đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong 10 năm đạt 1582 giấy; Công tác đất dịch vụ: giao 2.490 thửa, cấp giấy chứng nhận 2.291 thửa/tổng 3.290 thửa

Lĩnh vực xây dựng đời sống văn hoá được các cấp ủy Đảng, chính quyền phường quan tâm. Ngày đầu thành lập, tỷ lệ hộ đạt gia đình văn hóa là 63,4%, đến năm 2019 tỷ lệ này đã nâng lên 94,3%. Năm 2009, toàn phường không có tổ được công nhận tổ dân phố văn hoá 03 năm liên tục, đến năm 2019 có 14/16 tổ dân phố đạt tiêu chí văn hóa chiếm 87,5% trong đó có 06 tổ dân phố đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa cấp quận 3 năm liền. 

Các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phát triển rộng khắp. Toàn phường hiện có 07 sân chơi cầu lông, đáp ứng nhu cầu luyện tập của nhân dân. Các chính sách xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Đến nay, 100% hộ gia đình chính sách của phường có mức sống từ khá trở lên. Trong 10 năm, phường đã rà soát và đề nghị hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho 22 đối tượng chính sách với tổng số tiền 335 triệu đồng, 05 hộ nghèo với tổng kinh phí 110 triệu đồng. Công tác giáo dục - đào tạo ngày càng phát triển, trong 3 năm 2016 đến 2018 thành lập thêm 9 trường học nâng tổng số trường công lập trên địa bàn phường lên 15 trường. Chất lượng giáo dục tiếp tục không ngừng được nâng cao, tỷ lệ học sinh tiểu học hoàn thành chương trình đạt 100%, tỷ lệ học sinh lên lớp tốt nghiệp hang năm đạt 98-100%. Giáo viên các trường đạt chuẩn và trên chuẩn chiếm 80%. Có 6/15 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Công tác khuyến học được quan tâm, trong 10 năm 2009-2019 đã tổ chức vinh danh 15 tiến sĩ, trao thưởng 1517 học sinh đỗ vào các trường Đại học. Các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh được thực hiện có hiệu quả; trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không có vụ việc phức tạp xảy ra trên địa bàn.

10 năm qua, Đảng bộ phường Dương Nội đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Hiện nay, Đảng bộ phường có 31 chi bộ với gần 600 đảng viên. Đảng bộ phường được Quận ủy Hà Đông công nhận danh hiệu trong sạch vững mạnh 3 năm liên tục (2015-2017).

Thực hiện: 

Bộ phận VHTT phường

Viết bình luận

Xem thêm tin tức