i về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội

Số văn bản: 

3632

Ký hiệu văn bản: 

/QĐ-UBND

Ngày ban hành: 

18/08/2020

Ban chấp hành: 

  • Thành phố

Lĩnh vực: 

  • Nhà đất - xây dựng

Chủng loại văn bản: 

  • Quyết định

Tình trạng: 

  • Còn hiệu lực

Tài liệu đính kèm: 

Xem thêm văn bản