Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019-2020

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 

14/05/2019

Người ký văn bản: 

Phó Chủ tịch UBND quận Phạm Thị Hòa

File đính kèm: 

Xem thêm thông báo