Kết quả phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng sau 10 năm thành lập phường Dương Nội

Phường Dương Nội được thành lập từ ngày 08/5/2009 theo Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính, xã, phường thuộc quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Trước đây, Dương Nội là xã thuộc huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây, với diện tích đất tự nhiên 585,31 ha và trên 17 nghìn nhân khẩu, tổ chức thành 14 tổ dân phố. Hiện nay, phường Dương Nội có diện tích đất tự nhiên 600,06 ha, gần 28 nghìn nhân khẩu với trên 7000 hộ, tổ chức thành 16 tổ dân phố. Có trên 40 cơ quan, trường học, doanh nghiệp của Trung ương, thành phố, đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn. Phường có trên 30 doanh nghiệp, gần 600 hộ gia đình kinh doanh, trong đó có gần 300 hộ kinh doanh, sản xuất ổn định, nhiều hộ gia đình có thu nhập cao.

 Trong bối cảnh vừa có thuận lợi, thời cơ, vừa có khó khăn, thách thức chung, UBND Phường Dương Nội - quận Hà Đông đã tổ chức nhiều Đại hội, hội nghị nhằm quán triệt tới các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên lao động, công dân trên địa bàn phường nhằm tuyên truyền sâu rộng, khẳng định tính đúng đắn, giá trị lịch sử, ý nghĩa thực tiễn, lâu dài của Trung ương về chủ trương mở rộng địa giới hành chính đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại; nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân Thủ đô trong việc giữ gìn, phát huy truyền thống lịch sử ngàn năm văn hiến, anh hùng của Thăng Long - Hà Nội.

Nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội phường Dương Nội diễn ra trong điều kiện có nhiều thuận lợi: Đời sống kinh tế và thu nhập của cán bộ và nhân dân được ổn định và tiếp tục phát triển theo hướng dịch vụ thương mại; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục phát huy hiệu quả; an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững, đảm bảo cho việc triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của địa phương.

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; an ninh - quốc phòng địa phương trong 10 năm qua diễn ra trong bối cảnh kinh tế đất nước chịu ảnh hưởng kinh tế thế giới; thời tiết diễn biến phức tạp, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh diễn biến khó lường đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sinh hoạt và phát triển kinh tế của nhân dân.

Song, dưới lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Quận ủy, HĐND, UBND quận Hà Đông; sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, nhân dân phường Dương Nội; Với bề dày truyền thống lịch sử văn hóa và truyền thống cách mạng anh hùng được thử thách qua đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã được nhà nước tặng thuởng danh hiệu cao quý “Anh hùng lực luợng vũ trang nhân dân”. Dương Nội còn là vùng đất khoa bảng, nằm trong "Tứ danh hương" với 7 tiến sĩ, 43 hương cống từ đầu thế kỷ XVIII trở về trước. Sau 10 năm thành lập, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Dương Nội đã không ngừng nỗ lực, khắc phục khó khăn, tranh thủ thời cơ, khai thác tiềm năng, thế mạnh, phấn đấu giành được nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

 Sau 10 năm thành lập, cơ cấu kinh tế của phường từng bước chuyển dịch tích cực. Từ một xã xuất phát điểm kinh tế thấp, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2009 là 11,1%/năm, năm 2019 là 15,3%/năm/năm. Cơ cấu kinh tế từ năm 2009 đến năm 2019 có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng nông nghiệp từ 13,6% xuống còn 0,3%, tỷ trọng công nghiệp giảm nhẹ từ 50,8% xuống 49,6%, tỷ trọng thương mại dịch vụ tăng từ 35,6% lên 50,1%. Diện mạo của phường có nhiều khởi sắc, kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội được đầu tư xây dựng đồng bộ với tổng số 109 công trình được đầu tư xây dựng từ vốn ngân sách phường trong 10 năm (2009-2019) với tổng số vốn 78,5 tỷ đồng, trong đó hệ thống đường làng ngõ xóm của tất cả các tổ dân phố được đầu tư xây dựng khang trang sạch sẽ phục vụ tốt cho đời sống sinh hoạt và sản xuất, đi lại của nhân dân; trạm y tế đựợc đầu tư khang trang hiện đại theo hướng chuẩn quốc gia; hệ thống trường lớp đảm bảo; điện, nước sinh hoạt đến tận hộ gia đình, các công trình nhà văn hóa hội trường họp dân các tổ dân phố được đầu tư xây dựng phục vụ cho các hoạt động sinh hoạt văn hóa, hội họp của các tổ dân phố; các công trình di tích tôn giáo được quan tâm tu sửa nâng cấp như chùa Am Hảo, chùa Phổ Quang, chùa La Âm, chùa Hoa Nghiêm, chùa Diên Khánh, đình miếu La Cả, đình miếu La Dương... Công tác đầu tư xây dựng cơ bản ngày càng được quan tâm đầu tư, tác động tích cực đến đời sống kinh tế- xã hội của phường. Lĩnh vực văn hóa – xã hội đạt được nhiều thành tích mới. Công tác giáo dục – đào tạo phát triển ổn định, vững chắc theo hướng chuẩn hóa từ giáo dục mầm non đến trung học cơ sở. Công tác quân sự - quốc phòng được Đảng ủy, UBND phường quan tâm, phát huy sức mạnh tập thể; an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được ổn định và giữ vững… Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ, Đảng bộ và nhân dân phường Dương Nội đã có nhiều cố gắng nhất là trong việc làm theo tấm gương đạo đức của Người.

Phát huy truyền thống và những thành tựu đạt được trong 10 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Dương Nội tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Trong những năm tới, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân trên 15,13%/năm, phát triển và nâng cao chất lượng, tính bền vững của ngành thương mại – dịch vụ và sản xuất công nghiệp – xây dựng, quan tâm đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp; phấn đấu xây dựng phường Dương Nội giàu đẹp, văn minh và  ngày càng phát triển vững mạnh hơn nữa./.

Thực hiện: 

Bộ phận VHTT phường

Viết bình luận

Xem thêm tin tức