Lấy ý kiến cộng đồng dân cư về đồ án Điều chỉnh Quy hoạch cục bộ Quy hoạch chi tiết Bệnh viện Quốc tế Hà Đông và Trung tâm thương mại Aeonmall Hà Đông tỷ lệ 1/500, phường Dương Nội, quận Hà Đông