MTTQ- Đoàn thể - Hội đoàn

Ngày 15/12/2016, Ủy ban MTTQ phường Dương Nội tổ chức Hội nghị phản biện xã hội vào dự thảo "Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017"...

Sáng ngày 30/12/2014, tại hội trường UBND phường Dương Nội, Ủy ban MTTQ phường tổ chức tổng kết công tác mặt trận năm 2014, triển khai phương...

Sáng ngày 17/12/2014, Hội LHPN phường Dương Nội tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào phụ nữ và công tác hội năm 2014, đề ra phương hướng nhiệm vụ...

Sáng ngày 05/12/2014 hội Cựu chiến binh phường Dương Nội tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm ngày hội truyền thống của hội cựu chiến binh việt nam; tổng kết...