Phường Dương Nội tổ chức bốc thăm đất dịch vụ đợt 32

Ngày 03/11/2015, Hội đồng xét giao đất dịch vụ phường Dương Nội đã tổ chức bốc thăm đất dịch vụ đợt 32 cho các hộ gia đình, cá nhân được giao đất dịch vụ trên địa bàn phường Dương Nội. 

Đại diện lãnh đạo lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các ban ngành đoàn thể phường, tổ công tác của UBND phường, tổ giám sát của HĐND phường và các hộ dân tham gia bốc thăm vị trí thửa đất dịch vụ đã có mặt đông đủ.

Thực hiện các văn bản pháp lý về việc tổ chức bốc thăm thửa đất cho các hộ được giao đất dịch vụ thuộc phường Dương Nội. Tại buổi bốc thăm, các hộ gia đình và cá nhân phường Dương Nội đã tham gia bốc thăm vị trí 23 thửa đất với diện tích 50m2 trong đó khu vực Ỷ La 06 thửa, La Nội 02 thửa, La Dương 14 thửa và ưu tiên 01 thửa.

Theo đánh giá của lãnh đạo phường, quá trình tổ chức bốc thăm vị trí thửa đất cho các hộ gia đình, cá nhân được giao đất dịch vụ được tổ chức theo đúng quy chế, đảm bảo công khai, dân chủ, trước sự chứng kiến của đầy đủ các ban ngành đoàn thể, tổ giám sát cùng toàn thể những người tham gia bốc thăm. Theo kế hoạch, sau khi hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, các hộ dân sẽ đóng tiền hạ tầng kỹ thuật và được giao đất tại thực địa./.

Viết bình luận

Xem thêm tin tức