Quỹ tín dụng nhân dân Dương Nội tổ chức Đại hội đại biểu thành viên thường niên năm 2015

Sáng ngày 21/01, Quỹ tín dụng nhân dân Dương Nội đã tổ chức Đại hội đại biểu thành viên thường niên năm 2015.

Năm 2015, Quỹ tín dụng nhân dân Dương Nội đã kết nạp được 76 thành viên mới, nâng tổng số thành viên của Quỹ lên 2.135. Nguồn vốn của Quỹ hiện đạt 460 tỷ đồng, vốn huy động trong dân là 440 tỷ đồng, dư nợ cho vay gần 215 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu chỉ chiếm 1,5%. Trong năm, Quỹ đã cho 955 lượt thành viên vay vốn với doanh số trên 423 tỷ đồng. Về nghiệp vụ chuyển tiền điện tử, đã có 1.432 món chuyển đi, chuyển đến trị giá gần 80 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Ban Giám đốc Quỹ đã tổ chức, triển khai tới mọi thành viên nghiêm túc chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; trích lập và sử dụng hợp lý các quỹ theo quy định; đảm bảo an toàn tuyệt đối về tài sản. Quỹ đã trích trên 105 triệu đồng để tham gia xây dựng các quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học, quỹ đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng Mẹ VNAH, tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, ủng hộ các phong trào VHVN-TDTT của phường.

 

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2016 Quỹ tín dụng nhân dân Dương Nội phấn đấu tổng nguồn vốn đạt 420 tỷ đồng; số vốn huy động đạt 400 tỷ đồng; nợ quá hạn xuống dưới 2%. Phấn đấu lợi nhuận trước thuế đạt 4,5 tỷ đồng./.

Viết bình luận

Xem thêm tin tức