Quyết định công nhận hộ nghèo, cận nghèo năm 2018 trên địa bàn quận Hà Đông

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 

01/01/2019

Người ký văn bản: 

Phó chủ tịch UBND quận Phạm Thị Hòa

Nội dung thông báo: 

Quyết định công nhận hộ nghèo, cận nghèo năm 2018 trên địa bàn quận Hà Đông

File đính kèm: 

Xem thêm thông báo