Quyết định về việc công bố danh mục TTHC lĩnh vực: giáo dục và đào tạo; quy chế thi, tuyển sinh; hệ thống văn bằng chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào Tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Số văn bản: 

1510

Ký hiệu văn bản: 

/QĐ-UBND

Ngày ban hành: 

14/04/2020

Người ký: 

Nguyễn Đức Chung

Ban chấp hành: 

  • Thành phố

Trích yếu: 

 Về việc công bố danh mục TTHC lĩnh vực: giáo dục và đào tạo; quy chế thi, tuyển sinh; hệ thống văn bằng chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào Tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: 

  • Văn hóa - Xã hội-Giáo dục - Thể dục thể thao

Chủng loại văn bản: 

  • Quyết định

Tình trạng: 

  • Còn hiệu lực

Tài liệu đính kèm: 

Xem thêm văn bản