Quyết định về việc công bố danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực Nông Nghiệp phát triển Nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Hà Nội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Số văn bản: 

1367

Ký hiệu văn bản: 

/QĐ-UBND

Ngày ban hành: 

03/04/2020

Người ký: 

Nguyễn Đức Chung

Ban chấp hành: 

  • Thành phố

Trích yếu: 

Quyết định về việc công bố danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực Nông Nghiệp phát triển Nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết  của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Hà Nội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: 

  • Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

Chủng loại văn bản: 

  • Quyết định

Tình trạng: 

  • Còn hiệu lực

Tài liệu đính kèm: 

Xem thêm văn bản