Quyết định về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Ỷ La, phường Dương Nội, quận Hà Đông

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 

22/10/2018

Người ký văn bản: 

Nguyễn Thế Hùng

Nội dung thông báo: 

Quyết định về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Ỷ La, phường Dương Nội, quận Hà Đông

File đính kèm: 

Xem thêm thông báo