Rà soát, quản lý giải phóng mặt bằng các thửa đất nông nghiệp công ích (đất quỹ II) phục vụ công tác tiêu hủy đối với lợn nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn phường Dương Nội