Thông báo công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 quận Hà Đông

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 

20/03/2019

Người ký văn bản: 

Phó Chủ tịch UBND phường Bùi Huy Quang

Nội dung thông báo: 

Thông báo công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 quận Hà Đông

File đính kèm: 

Xem thêm thông báo