Thông báo về việc công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 

22/01/2020

Người ký văn bản: 

Chủ tịch UBND Lã Quang Thức

File đính kèm: 

Xem thêm thông báo