Thông Báo Của UBND

Tên thông báo Ngày hiệu lực
Về việc công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường. 26/10/2020
Thông báo Về việc niêm yết công khai danh sách hộ thoát cận nghèo cuối năm 2020. 08/10/2020
Thông báo Công bố công khai về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Hà Đông. 11/09/2020
242/TB-UBND 04/09/2020 Về việc công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường. 04/09/2020
Về việc công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường. 04/09/2020
Về việc công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường. 26/08/2020
Kết luận hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND phường với cá nhân, tổ chức về THCH, giải quyết TTHC lần 1 01/07/2020
Thông báo về việc tổ chức Hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức về TTHC, giải quyết TTHC lần 1 năm 2020 19/06/2020
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính thành phố Hà Nội 19/06/2020
Thông báo về việc công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường 10/04/2020
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bảo hiểm nông nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội 20/01/2020
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được thay thế; bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội 09/01/2020
Thông báo về việc công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường 22/01/2020
Quyết định về việc phê duyệt quy trình giải quyết công việc nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường Dương Nội 11/10/2019
Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại địa phương thuê quỹ đất nông nghiệp công ích do UBND phường Dương Nội quản lý để sản xuất nông nghiệp 04/12/2019
Quyết định về việc công nhận kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2019 trên địa bàn quận Hà Đông 08/11/2019
Tuyên truyền, giám sát giá sản phẩm sữa và TPCN dành cho trẻ em dưới 06 tuổi của một số doanh nghiệp đã kê khai giá 13/11/2019
Tuyên truyền, giám sát giá sản phẩm sữa và TPCN dành cho trẻ em dưới 06 tuổi của một số doanh nghiệp đã kê khai giá 13/11/2019
Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND của HĐND Thành phố quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ các đối tượng thuộc hộ gia đình không có khả năng thoát nghèo và hộ gia đình sau khi thoát nghèo ổn định cuộc sống của thành phố Hà Nội 29/08/2019
Lấy ý kiến cộng đồng dân cư về đồ án Điều chỉnh Quy hoạch cục bộ Quy hoạch chi tiết Bệnh viện Quốc tế Hà Đông và Trung tâm thương mại Aeonmall Hà Đông tỷ lệ 1/500, phường Dương Nội, quận Hà Đông 29/08/2019

Trang