Danh sách thủ tục hành chính

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Duongnoi QT11: Đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản Cấp Xã, Phường, Thị trấn
2 Duongnoi QT 10/TNMT: Tham vấn ý kiến cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Cấp Xã, Phường, Thị trấn
3 Duongnoi QT 01/NV Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Cấp Xã, Phường, Thị trấn
4 Duongnoi QT 02/NV Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Cấp Xã, Phường, Thị trấn
5 Duongnoi QT 03/NV Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Cấp Xã, Phường, Thị trấn
6 Duongnoi QT 04/NV Xét tặng Danh hiệu Gia đình văn hóa Cấp Xã, Phường, Thị trấn
7 Duongnoi QT 31/LDTBXH Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh Cấp Xã, Phường, Thị trấn
8 Duongnoi QT 01/LDTBXH Xác nhận đơn vay vốn ngân hàng chính sách xã hội cho thân nhân liệt sỹ Cấp Xã, Phường, Thị trấn
9 Duongnoi QT 02/LDTBXH Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ người có công nuôi dưỡng liệt sỹ Cấp Xã, Phường, Thị trấn
10 Duongnoi QT 03/LDTBXH Đề nghị xác nhận bản khai giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công với cách mạng đã chết trước ngày 01/01/1995 Cấp Xã, Phường, Thị trấn
11 Duongnoi QT 04/LDTBXH Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, “bà mẹ việt nam anh hùng” Cấp Xã, Phường, Thị trấn
12 Duongnoi QT 05/LDTBXH Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ tuất cho thân nhân người có công với cách mạng Cấp Xã, Phường, Thị trấn
13 Duongnoi QT 06/LDTBXH Xác nhận đơn đề nghị chứng nhận người có công với cách mạng Cấp Xã, Phường, Thị trấn
14 Duongnoi QT 7/LDTBXH Tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ (theo thẩm quyền) giải quyết chế độ chính sách đối với thân nhân tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương đã từ trần Cấp Xã, Phường, Thị trấn
15 Duongnoi QT 8/LDTBXH Xác nhận bản khai đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi trợ cấp 1 lần đối với người hoạt động kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế được tặng thưởng Huân, Huy chương Kháng chiến, Huân, Huy chương Chiến thắng Cấp Xã, Phường, Thị trấn

Trang