Nếp Sống Văn Minh - Mỹ Quan ĐT

Hưởng ứng “Năm trật tự và văn minh đô thị” và chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội...

Ngày 21/4, UBND phường Dương Nội tiếp tục tổ chức ra quân thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị” và đảm bảo an toàn giao...