Quản lý, quy hoạch đô thị

Nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông theo quy hoạch được duyệt, UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1816/QĐ-UBND về...

Sáng 16/1/2017 Thực hiện chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/01/2016 của UBND thành phố Hà Nội và Chương trình số 04/CTr...

Ngày 03/11/2015, Hội đồng xét giao đất dịch vụ phường Dương Nội đã tổ chức bốc thăm đất dịch vụ đợt 32 cho các hộ gia đình, cá nhân được giao đất...

Sáng ngày 14/10/2015, UBND phường Dương Nội tổ chức hội nghị tham gia ý kiến đóng góp về hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà hàng...

      Ngày 18/7, UBND phường Dương Nội tiếp tục tổ chức ra quân thực hiện “Năm trật tự và văn...

Ngày 21/4, UBND phường Dương Nội tiếp tục tổ chức ra quân thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị” và đảm bảo an toàn giao...

Ngày 30/01/2015, UBND phường Dương Nội đã tổ chức Lễ ra quân triển khai thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị” 2015 trên địa bàn...

Thực hiện chỉ thị số 01/CT-UBND của Chủ tịch UBND thành phố Hà...