Thông Tin Doanh Nghiệp

Sáng ngày 21/01, Quỹ tín dụng nhân dân Dương Nội đã tổ chức Đại hội đại biểu thành viên thường niên năm 2015.

Sáng 23/1, Quỹ tín dụng nhân dân Dương Nội đã tổ chức Đại hội đại biểu thành viên nhiệm kỳ 2015 - 2020.