UBMTTQ phường Dương Nội tổng kết công tác mặt trận và tổng kết cuộc vận động quỹ "Ngày vì người nghèo" năm 2014

Sáng ngày 30/12/2014, tại hội trường UBND phường Dương Nội, Ủy ban MTTQ phường tổ chức tổng kết công tác mặt trận năm 2014, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 và tổng kết cuộc vận động ủng hộ quỹ ngày vì người nghèo năm 2014. Đến dự hội nghị có ông Trịnh Như Hà, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường cùng các ông bà trong Thường trực Đảng ủy- HĐND-UBND phường.

Tại hội nghị, ông Bùi Văn Cường, Phó chủ tịch UBMTTQ phường đã báo cáo tổng kết công tác mặt trận năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015 và tổng kết cuộc vận động quỹ ngày vì người nghèo năm 2014. Năm 2014, được sự hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời của Ban thường trực UBMTTQVN quận Hà Đông, sự chỉ đạo của Đảng ủy phường, sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức thành viên và Ban công tác Mặt trận các tổ dân phố trên địa bàn phường, UBMTTQ phường Dương Nội đã thực hiện tốt chương trình đề ra; tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh’’, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa’’, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và các hoạt động từ thiện xã hội. Ban thường trực UBMTTQVN phường, Ban công tác Mặt trận các tổ dân phố thường xuyên được củng cố, kiện toàn; công tác tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ được cấp trên quan tâm thường xuyên. 

Với tinh thần mở rộng khối đại đoàn kết và phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng và an ninh, UBMTTQ phường phối hợp với các thành viên tổ chức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân khắc phục những khó khăn, tích cực thi đua lao động sản xuất, góp phần cùng cấp ủy Đảng, chính quyền hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người nghèo, đối tượng xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trong năm 2014, UBMTTQ phường đã tổ chức thành công đại hội MTTQ Việt nam phường Dương Nội nhiệm kỳ 2014-2019, triển khai thực hiện Quyết định 217 của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội”; Quyết định số 218 của Bộ chính trị “Quy định về MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền".  MTTQ phường đã vận động nhân dân đóng góp quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đạt 59.518.000đ, quỹ “Ngày vì người nghèo” được 80.578.000đ, đều vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 89.2% tăng 4.6% so với năm 2013. Năm 2014 tổng số đám tang 73/73 đám chiếm 100% thực hiện tốt trong đó 12 đám tổ chức hỏa táng. Về việc cưới có 156/159 đám chiếm 98.1% đám thực hiện tốt.

Qua những ý kiến, đóng góp của các ngành, các ban công tác mặt trận tổ dân phố, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của ông Trịnh Như Hà, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường, đã ghi nhận những kết quả đã đạt được đồng thời đề nghị trong năm 2015 UBMTTQ phường tiếp tục phát huy hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Tại hội nghị đã biểu dương các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt Trận, công tác từ thiện năm 2014.

          Hình ảnh minh họa:

Viết bình luận

Xem thêm tin tức