Ủy ban MTTQ phường Dương Nội tham gia phản biện xã hội

Ngày 15/12/2016, Ủy ban MTTQ phường Dương Nội tổ chức Hội nghị phản biện xã hội vào dự thảo "Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017" trên địa bàn phường Dương Nội.

Tại hội nghị, các thành viên Ban tư vấn kinh tế - xã hội, Ban dân chủ pháp luật cùng các đại biểu tham dự hội nghị đã tích cực đóng góp 07 lượt ý kiến xây dựng vào dự thảo "Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017" .

Lãnh đạo UBND phường đã phát biểu, tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn thiện báo cáo trình  kỳ họp thứ 3 HĐND phường  khoá XX nhiệm kỳ 2016 - 2021. Hội nghị phản biện xã hội đã thực sự phát huy tinh thần tập trung, dân chủ, cùng hướng đến xây dựng phường Dương Nội ngày càng phát triển bền vững./.

 

Thực hiện: 

Nguyễn Thu

Viết bình luận

Xem thêm tin tức