Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính thành phố Hà Nội

Số văn bản: 

166

Ký hiệu văn bản: 

/TB-UBND

Ngày ban hành: 

19/06/2020

Người ký: 

Lã Quang Thức

Ban chấp hành: 

  • Phường

Trích yếu: 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: 

  • Lĩnh vực khác

Chủng loại văn bản: 

  • Thông báo

Tình trạng: 

  • Còn hiệu lực

Tài liệu đính kèm: 

Xem thêm văn bản