Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001: 2015

Số văn bản: 

284

Ký hiệu văn bản: 

/QĐ-UBND

Ngày ban hành: 

24/07/2020

Người ký: 

Lã Quang Thức

Ban chấp hành: 

  • Phường

Trích yếu: 

Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001: 2015

Lĩnh vực: 

  • Nội chính

Chủng loại văn bản: 

  • Quyết định

Tình trạng: 

  • Còn hiệu lực

Tài liệu đính kèm: 

Xem thêm văn bản