Về việc tiếp nhận bổ sung phiếu đăng ký tuyển dụng giáo viên THCS vào các trường công lập trực thuộc UBND quận Hà Đông năm 2019 theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 của Quyết định số 3455/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND thành phố Hà Nội

Xem thêm thông báo