V/v lấy ý kiến cộng đồng dân cư về điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trường Phổ thông quốc tế, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 

22/07/2019

Người ký văn bản: 

Phó chủ tịch UBND phường Bùi Huy Quang

File đính kèm: 

Xem thêm thông báo