V/v thực hiện Biểu "Nội dung kiểm tra về chỉ số PAPI thuộc trách nhiệm UBND xã, phường, thị trấn"

Số văn bản: 

2267

Ký hiệu văn bản: 

UBND-NV

Ngày ban hành: 

29/07/2020

Người ký: 

Phạm Thị Hòa

Ban chấp hành: 

  • Quận

Trích yếu: 

V/v thực hiện Biểu "Nội dung kiểm tra về chỉ số PAPI thuộc trách nhiệm UBND xã, phường, thị trấn"

Lĩnh vực: 

  • Nội chính

Chủng loại văn bản: 

  • Công văn

Tình trạng: 

  • Còn hiệu lực

Tài liệu đính kèm: 

Xem thêm văn bản